19 Nisan 2013

Css Font-weight

Css'de font genişliklerini ayarlamak için, font-weight: özelliğini kullanırız.

Özelliği örneklemek için, bir <p> (paragraf) tagı seçiyorum.

Verilebilir Değerler:

  • font-weight:normal; Adındanda anlaşıldığı üzere kullanılan değerle yazılar normal, "standart" şekliyle görünürler.
  • font-weight:bold; Yazı kalın, yani "<span>" tagı kullanılmış gibi görünür.
  • font-weight:100; Yazı fontları için özel genişlik değerleride belirtile biliriz. "px" belirtmeden" 100 ile 900 arası değerler kullanmamız mümkündür.

Bunlardan başka karşınıza font-weight:bolder; veya font-weight:lighter; gibi değerlerde çıkabilir. Yukarıda verdiğim değerlerle aynı işlevleri görürler.

En sık kullanılan değerler yukarıdaki değerlerdir.

Css örnek kullanım:

<style>
p{
font-weight:bold;
}
</style>

Html Kullanımı:

<p>Kalın yazı yazma font kod örnek görünümüdür.</p>

Örnek çıktı:

Şuan gördüğünüz bu paragraf'ın font genişlik özelliğine Bold değeri verilerek hazırlanmıştır.